Föreningen registrerades 1972 med namnet Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus Nr 26.    
    Namnet ändrades 2001 och heter idag Riksbyggen Bostadsrättsförening Toftängen.    
    Den bildades på Toftängen 1976, då husen var färdigbyggda. Föreningen har    
    - 16 tvåvånings bostadshus    
    - 2 servicehus    
    - 11 garagebyggnader    
    - 4 cykelförråd / miljöhus    
    De ligger på fastigheterna Stamtofta 1, 2, 3 och 4 och har gatuadresserna    
    - Ellenborgsvägen 102 - 110    
    - Husie Kyrkoväg 52 - 58    
    - Toftängsgatan 1 - 17    
    Toftängen ligger i delområdet Virentofta i Husie stadsdel, som tillhör stadsområdet Öster.    
         
    De 176 lägenheterna är fördelade på    
    12 hus med vardera 10 lägenheter och 4 hus med vardera 14 lägenheter som tillsammans har    
    - 48 två-rums, med 61 m²    
    - 64 tre-rums, med 77 m²    
    - 64 fyra-rums, med 92,5 m²    
         
    Garagebyggnaderna inrymmer ett garage för varje lägenhet.    
         
    I de båda servicehusen finns totalt 6 tvättstugor, styrelserum och vaktmästeri.    
         
Översikt Cookies