Styrelsemöten 2018

   
    Följande datum kommer vi att hålla möten i styrelserummet    
    Öppet Hus har vi dessa måndagar mellan klockan 18:00 och 18:30    
    Styrelsemötena hålls mellan kockan 18:30 och ca 20:00    
         
    Måndagen den    
   

29:e januari
26:e februari
26:e mars
23:e april
21:e Maj
18:e juni
27:e augusti
24:e september
22:e oktober
19:e november
17:e december

   
    Välkomna med era frågor    
    Var vänliga att respektera tiderna för Öppet Hus
   
    Maila oss gärna, E-post ⇒    
    Mailen läses ett par gånger i veckan.    
    Med vänlig hälsning
Styrelsen
   
  Utskriftsversion (PDF) ⇒  
Översikt Cookies