Styrelsemöten 2017

   
    Följande datum kommer vi att hålla möten i styrelserummet    
    Öppet Hus har vi dessa måndagar mellan klockan 18:00 och 18:30    
    Styrelsemötena hålls mellan kockan 18:30 och ca 20:00    
         
    Måndagen den    
   

30:e januari
27:e februari
27:e mars
24:e april
22:e Maj
19:e juni
28:e augusti
25:eseptember
23:e oktober
20:e november
18:edecember

   
    Välkomna med era frågor    
    Var vänliga att respektera tiderna för Öppet Hus
   
    Maila oss gärna, E-post ⇒    
    Mailen läses ett par gånger i veckan.    
    Med vänlig hälsning
Styrelsen
   
  Utskriftsversion (PDF) ⇒  
Översikt Cookies